Privacy verklaring

We vinden het belangrijk dat persoonlijke gegevens van (potentiële) gasten, gebruikers van onze websites, ontvangers van onze nieuwsbrief en andere betrokkenen bij Erfgoed Bossem in goede handen zijn.

Onder Erfgoed Bossem v.o.f. vallen de merken Erfgoed Bossem, Twente op Tafel en Sterrenkubus met bijbehorende websites:
www.erfgoedbossem.nl, www.twenteoptafel.nl en www.sterrenkubus.nl

Contactgegevens:
Erfgoed Bossem | Dorpsstraat 7 | 7635 NA Lattrop-Breklenkamp | 0031 (0)541 – 22 13 92 | info@bossem.nl

Erfgoed Bossem draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens die je ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG stellen.
Wij verkopen gegevens nooit door aan derden.

Erfgoed Bossem verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder tref je een overzicht van gegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam | functie
 • Geboortedatum | huwelijksdatum
 • Gegevens met betrekking tot je gezondheid, uitsluitend indien dit voor ons van belang is (bijvoorbeeld een allergie of dieet)
 • Gegevens van personen jongeren dan 16 jaar. Het is niet onze intentie om deze gegevens te verwerken, maar kunnen op onze websites niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Mochten we onbedoeld zonder toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, dan vragen we je om contact met ons op te nemen via info@bossem.nl zodat we deze gegevens kunnen verwijderen.

Doelen van de gegevensverwerking

Erfgoed Bossem gebruikt de verzamelde gegevens om onderstaande doelen te bewerkstelligen:

 • Als je een reservering plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, adres en betaalgegevens nodig om je reservering vast te leggen en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om feedback over onze diensten te vragen.
 • Wij gebruiken je (e-mail)adres om je te informeren over het reilen en zeilen op ons erfgoed en speciale aanbiedingen en acties.
  Als je hier geen prijs op stelt kun je je afmelden door ons een e-mail te sturen via info@bossem.nl
 • Gegevens over het gebruik van onze websites en de feedback die we krijgen van de bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Bewaren

Erfgoed Bossem bewaart je persoonsgegevens om een eventuele volgende reservering voorspoediger te laten verlopen. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid aan te sluiten bij je wensen en behoeften om een volgend verblijf nog aangenamer te maken. Je gegevens worden op jouw verzoek uit het systeem verwijderd. Hiervoor kun je contact opnemen via info@bossem.nl of 0541 – 22 13 92.

Delen met derden

Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en verstrekken deze gegevens uitsluitend aan derden die zijn betrokken bij de uitvoering van je reservering of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Website bezoek

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Erfgoed Bossem maakt op haar websites gebruik van cookies met een technische functionaliteit. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van een pc, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en het gebruiksgemak te kunnen optimaliseren.

Google Analytics

Erfgoed Bossem gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers haar websites gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overbracht naar en door Google opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes aan te bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op.

Social media

Op onze websites zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken, zoals Facebook en Instagram.
Deze buttons worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door het social media kanaal zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacy verklaring van het betreffende sociale media kanaal (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Beveiliging

Erfgoed Bossem neemt de bescherming van je persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed door ons beveiligd zijn, neem dan contact op via info@bossem.nl

Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
Mocht je nog vragen hebben over deze privacy verklaring, dan kun je vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Cookieinstellingen

Wijzig hier je Instellingen.