Over Erfgoed Bossem

Op Erfgoed Bossem, een eeuwenoud Twents erf dat al generaties lang in de familie is, hebben koeboer Dennis en zijn partner Annette de afgelopen jaren een mooie veestapel van unieke Brandrode Runderen opgebouwd. Het Brandrode Rund is een authentiek Oudhollands ras, dat de oerinstincten van een echte koe nog sterk in de genen heeft.

Bij Erfgoed Bossem lopen de Brandroden op kruidenrijke landerijen waar ze in alle rust gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen in een natuurlijke familiekudde. Onze werkwijze is natuurinclusief, dus zonder gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en preventieve antibiotica.

We hebben voor dit zeldzame ras gekozen om twee belangrijke redenen. Enerzijds is het een vriendelijk en authentiek ras dat thuishoort ten oosten van de IJssel. Anderzijds is het ras ontstaan voordat er een duidelijke splitsing kwam tussen melkvee en vleesvee: het is een zogenaamde ‘dubbeldoelkoe’. Dit betekent dat de koeien goede moeders zijn, voldoende melk geven voor hun kalfjes en makkelijk bevallen. Gewoon zoals het bedoeld is.

Daarnaast is het vlees waarvoor de dieren uiteindelijk worden gehouden van zeer hoge kwaliteit. Dit laatste heeft ook te maken met het feit dat de dieren de tijd krijgen om te groeien, lekker buiten lopen en hun eigen kostje bij elkaar zoeken. ’s Winters verblijven ze in een ruime hellingstal op stro. Het resultaat is bijzonder smaakvol, natuurvlees met een oorspronkelijke structuur, heerlijke geur en fijne malsheid.

Zeldzaam lekker

Dennis verzorgt zijn dieren met respect en toewijding. Het klinkt dan misschien wat vreemd: het opeten van iets wat zeldzaam is. Ons inziens is dit echter dé manier om een dergelijk bijzonder ras als Brandrood in stand te houden: door het houden ervan bedrijfseconomisch interessant te maken. Fokkers kunnen daardoor grotere kuddes houden, waardoor er genetisch gezien meer variatie ontstaat. En dat is heel belangrijk om de Brandroden in ere te houden.

Door de aankoop van dit ‘langzame’ vlees help je ons de volledige kudde in stand te houden en draag je bij aan de broodnodige regeneratief diversiteit volgens het Slow Food principe ‘think global, eat local’.

‘Bij’vangst

Naast de koehouderij gebeurt er meer op Erfgoed Bossem. Zo werken we actief aan natuur- en landschapsbeheer. Bijvoorbeeld door de ruwe stalmest die de koeien in de winter produceren op vogelrijk grasland te gebruiken, kruidenrijk grasland in te zaaien en houtwallen, bosschages en kikkerpoelen aan te leggen en te onderhouden. Naast ons eigen grondgebied doen we dit ook in het Beneden-Dinkeldal, waar we koeien beweiden en natuurelementen beheren voor Natuurmonumenten.

De bijenvolken die Dennis beheert zijn waarschijnlijk zo blij als een bij met de inheemse beplanting die we zoveel mogelijk planten op en rond ons erf. Dennis heeft gekozen voor de inheemse Zwarte bij, die het moet opnemen tegen de productievere honingbijrassen. Meer informatie hierover vind je hier.

Oh ja, je kunt bij Erfgoed Bossem natuurlijk ook komen logeren in een verrassende accommodatie en lekker eten. Daarover ontdek je hier meer.