Natuurboerderij

De kringlooplandbouw boerderij van Erfgoed Bossem beheren Dennis en Annette. Dat betekent dat ze geen gebruik maken van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, zo min mogelijk antibiotica inzetten en actief werken aan het versterken van de biodiversiteit.

“De diepgewortelde traditie van het overdragen van een Twents erf van generatie op generatie versterkt ons gevoel, dat we de plek die we nu bewonen slechts in bruikleen hebben. Een goede ‘rentmeester‘ verkwanselt zijn gronden niet, maar zet zich met volle overgave in om het minimaal zo goed onderhouden door te geven, liefst in betere staat natuurlijk. Zo staan wij er ook in.”